Főmenü

Kezdőoldal
Iskolánk
 • Közzétételi lista
 • Beíratás - Iskolahívogató
  Iskolai étkezés
  Büszkeségeink
  Szép emlékeink, programjaink
  ÖKOISKOLA
  Tehetséggondozás
  Szülőknek ajánljuk
  Galéria
  Archívum
  Biztonságos Iskola
  Határtalanul!
  pályázatok

  Naptár

  Június 2024
  V H K Sz Cs P Szo
  26 27 28 29 30 31 1
  2 3 4 5 6 7 8
  9 10 11 12 13 14 15
  16 17 18 19 20 21 22
  23 24 25 26 27 28 29
  30 1 2 3 4 5 6

  .

  ÁLLÁSPÁLYÁZAT

  „A Budapest XXIII. Kerületi Fekete István Általános Iskola 2023. június 26-i elbírálású intézményvezetői pályázata a https://kozszolgallas.ksz.gov.hu/oldalon 2023.02.25. napján fog publikálásra kerülni.”

   

  KÖZSZOLGÁLLÁS sorszám: 4407
  Intézményi iktatószám: TK/206/HR/KOZINT/01433-1/2023
  ÁLLÁSPÁLYÁZAT
  DÉL-PESTI TANKERÜLETI KÖZPONT
  Budapest XXIII. Kerületi Fekete István Általános Iskola
  pályázatot hirdet Közalkalmazotti jogviszony (Kjt.) keretében
  Intézményvezető (magasabb vezető)
  Munkakör/feladatkör betöltésére.
  Tevékenységi kör (ellátandó feladatok): A magasabb vezetői megbízás határozott időre, 2023.
  augusztus 16. - 2028. augusztus 15-ig szól.
  A köznevelési intézmény vezetőjének feladata az intézmény szakszerű és törvényes működtetése,
  a fenntartó által rendelkezésre bocsátott eszközök tőle elvárható gondossággal való kezelése, a
  munkáltatói jogok gyakorlása, intézmény képviselete és döntéshozatal az intézmény
  működésével kapcsolatban minden olyan ügyben, amelyet a jogszabály nem utal más
  hatáskörébe.

   

  Letöltés


  A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
  - az intézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai
  helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzeléseket,
  - az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség meglétét igazoló
  okmányok másolata,
  - pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség meglétét
  igazoló oklevél másolata,
  - a pályázó legalább négy év pedagógus-munkakörben vagy heti tíz tanóra vagy foglalkozás
  megtartására vonatkozó óraadói megbízás ellátása során szerzett szakmai gyakorlatát igazoló,
  munkáltató által kiállított dokumentum (munkáltatói igazolás munkakör, illetve óraadó esetén az
  ellátott szakos tanári feladatok feltüntetésével),
  - 90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet és annak igazolására,
  hogy a közalkalmazott nem áll a tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt,
  - a pályázó szakmai önéletrajza,
  - a pályázó aláírt eredeti nyilatkozata arról, hogy hozzájárul a teljes pályázati anyagának
  sokszorosításához, továbbításához (harmadik személlyel közléséhez),
  - a pályázó aláírt eredeti nyilatkozata arról, hogy hozzájárul személyes adatainak a
  pályázattal kapcsolatos kezeléséhez, továbbításához,
  - a pályázó aláírt eredeti nyilatkozata annak tudomásulvételéről, hogy sikeres pályázat
  esetén a megbízási jogkör gyakorlója által elektronikusan aláírt intézményvezetői megbízási
  okmány, illetve kinevezési dokumentum munkáltató általi kézbesítése elektronikus úton történik
  részére, és ehhez rendelkezik a biztonságos kézbesítési szolgáltatásra alkalmas tárhellyel
  (Ügyfélkapuval), vagy legkésőbb a pályázat elbírálásáig ilyen hozzáférést létesít.
  Hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség.
  KÖZSZOLGÁLLÁS sorszám: 4407
  Intézményi iktatószám: TK/206/HR/KOZINT/01433-1/2023
  A pályázatok benyújtásának módja:
  Postai úton, a pályázatnak a belügyminiszter címére történő megküldésével (Dél-Pesti
  Tankerületi Központ, 1201 Budapest, Helsinki út 81.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati
  adatbázisban szereplő intézményi iktatószámot: (TK/206/HR/KOZINT/01433-1/2023),
  valamint a borítékra ráírni "PÁLYÁZAT-Budapest XXIII. Kerületi Fekete István Általános Iskola
  intézményvezetői beosztására". A pályázatot írásban, három azonos szövegű és mellékletű
  példányban (kettő lefűzött, bekötött és egy fűzés nélküli példányban), zárt borítékban kérjük
  megküldeni.
  A pályázati felhívással kapcsolatosan további információt Tóth János tankerületi igazgató nyújt, a
  06 1 795-8211 telefonszámon.
  A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.kk.gov.hu/delpest honlapon szerezhet.
  Betöltendő állás szakmacsoportja: oktatás
  Betöltendő állás munkakörének szakterülete (munkakörcsalád): Emberi
  erőforrási/oktatási, képzési
  Betöltendő állás jogviszonya: Közalkalmazotti jogviszony (Kjt.)
  Foglalkoztatás időtartama, munkaideje, munkarendje, formája: Határozatlan, 40 óra,
  Általános (hivatali), Teljes munkaidő
  Munkavégzés helye: Budapest
  Álláshirdető szervezet bemutatása: A pályázat kiírója: Belügyminiszter
  Munkavégzés helye: 1237 Budapest, Nyír utca 22.
  Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
  XXXIII. törvény, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, valamint a pedagógusok
  előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény
  köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet
  rendelkezései az irányadók.
  A munkáltatóval, állással kapcsolatos egyéb lényeges információ (pl. jogviszony létesítés
  feltételei; próbaidő; illetmény/fizetés, speciális adatvédelmi tájékoztatás, szervezet
  honlap címe stb.): Főiskolai/egyetemi szintű végzettség és tanítói/tanári szakképzettség a
  pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII.
  törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm.
  rendelet 33/C. §-ában foglaltakat is figyelembe véve.
  Feltételek, Előnyök
  Pályázati feltételek:
  Jogállásból fakadó jogszabályi követelmények:
  - Cselekvőképesség
  Elvárt végzettség/képesítés:
  KÖZSZOLGÁLLÁS sorszám: 4407
  Intézményi iktatószám: TK/206/HR/KOZINT/01433-1/2023
  - Felsőfokú alapképzés (bachelor, főiskolai), Oktatás, tovább nem bontható,
  A munkáltatóval, állással kapcsolatos egyéb lényeges információ mező tartalmazza az erre
  vonatkozó követelményeket.
  Egyéb pályázati feltétel meghatározása:
  - pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői
  szakképzettség,
  - legalább négy év pedagógus-munkakörben vagy heti tíz tanóra vagy
  foglalkozás megtartására vonatkozó óraadói megbízás ellátása során szerzett szakmai
  gyakorlat,
  - büntetlen előélet és annak igazolása, hogy a közalkalmazott nem áll a
  tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt,
  - a nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakörben fennálló,
  határozatlan időre, teljes munkaidőre szóló alkalmazás vagy a megbízással egyidejűleg
  pedagógus-munkakörben történő, határozatlan időre teljes munkaidőre szóló alkalmazás.
  Pályázat elbírálása során előnyt jelent:
  A pályázat elbírálása során előnyt jelentő végzettség/képesítés:
  -
  A pályázat elbírálása során előnyt jelent a szakmai tapasztalat?: Igen
  A pályázat elbírálása során előnyt jelent a vezetői tapasztalat?: Nem
  A pályázat benyújtásának határideje: 2023.03.27. 23:59
  A pályázat elbírálásának módja: A pályázatról a köznevelésért felelős miniszter dönt.
  A pályázat elbírálásának határideje: 2023.06.26. 23:59
  A pályázati kiírás további közzétételének helye: www.kk.gov.hu/delpest-
  2023.02.25.;www.feketei.hu-2023.02.25
  Állás tervezett betöltésének időpontja: 2023.08.16.
  Publikálás tervezett időpontja: 2023.02.25.
  A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv
  által az BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a hatályos jogszabály
  alapján a pályázatot kiíró szerv felel.
  KÖZSZOLGÁLLÁS sorszám: 4407
  Intézményi iktatószám: TK/206/HR/KOZINT/01433-1/2023