Főmenü

Kezdőoldal
Iskolánk
 • Közzétételi lista
 • Beíratás - Iskolahívogató
  Iskolai étkezés
  Büszkeségeink
  Szép emlékeink, programjaink
  ÖKOISKOLA
  Tehetséggondozás
  Szülőknek ajánljuk
  Galéria
  Archívum
  Biztonságos Iskola
  Határtalanul!
  pályázatok

  ÖKOiskola

   

  Az intézmény ökoiskolai tevékenységének általános bemutatása

   

       Intézményünkben a környezeti nevelés már az 1992/93-as tanévtől kiemelt feladat. Arra törekszünk, hogy diákjaink kapcsolódjanak be közvetlen környezetük értékeinek megőrzésébe, gyarapításába, váljanak érzékennyé a környezet állapota iránt. Kezdetek óta fontos feladatunknak érezzük, hogy a gyerekekben kialakítsuk a környezet és természet szeretetét, formáljuk és megszilárdítsuk környezettudatos magatartásukat.

      2008-ban intézményünk elnyerte az „ ÖKOISKOLA” címet.  A cím szellemiségének megfelelően neveljük tanítványainkat, mert célunk elsősorban az, hogy egy gyökeresen más szemléletű nemzedék felnevelését segítsük elő. A világ környezeti állapotának további romlását csak egy természetszerető, a természet törvényeinek magát alárendelni tudó generáció állíthatja meg.

        Munkánk az iskolai élet sok területére terjed ki, hisz fontos, hogy a környezeti nevelés elvei ne csak a tantárgyak keretén belül, hanem az iskola mindennapi életében is érvényesüljenek. Az oktató-nevelő munka során elsajátíttatjuk azokat a képességeket amelyek elősegítik a természeti és társadalmi környezet zavartalan működését, ennek érdekében végezzük ökoiskolai  munkánkat.

     Megvalósult, szokássá – készséggé vált mindennapos, illetve évenként ismétlődő tevékenységeink alakultak már ki.

   

      A közvetlen környezetnek óriási nevelő hatása van, ezért épületünket igyekszünk kívül-belül rendben tartani. Ügyelünk az iskola területének tisztán-és rendben tartására, jól működő tisztasági őrjáratunk van. Ősszel és tavasszal iskolatakarítást szervezünk.  Az iskola dekorációja összhangban van az ökoiskola arculatával /folyosók, osztálytermek, szaktermek/. Gondot fordítunk arra, hogy az iskola folyosóin, tantermeiben, ablakaiban sokféle növény legyen, virágfelelősöket választunk, akik gondozzák és ápolják a növényeket. Évente két (van hogy három) alkalommal papírgyűjtést szervezünk, egyéni és osztályszintű versenyt hirdetünk. Gyűjtjük a műanyag palackokat, a kupakokat, a használt elemet. Az iskolánkban keletkező hulladékot a folyosókra kitett szelektív hulladékgyűjtőkbe tesszük – a hétköznapokon így teszünk jót a környezetünknek.

       Tudatosan takarékoskodunk az anyagokkal, vízzel, energiával, környezetkímélő anyagokat használunk a karbantartási munkákban és a takarításban.

      Az iskola megközelítése sokunknál környezetkímélő módon történik. Egyre többen érkeznek gyalog vagy kerékpárral az iskolába. Fedett kerékpártárolónk minden gyerek és felnőtt rendelkezésére áll.

     Sikeres tevékenységeink között szerepel a madárvédelem. Madáretetőket készítünk, kihelyezzük, gondoskodunk a nálunk telelő madarakról. A tanórai és tanórán kívüli környezeti programot színesebbé és tartalmasabbá teszi a különböző intézmények meglátogatása.

         Évszakonként ellátogatunk a Soroksári Botanikus Kertbe, ahol szakemberek segítségével leshetjük meg a természet titkait. Iskolánkhoz közel működik a Harmónia Háza Hagyományőrző és Természetvédő Egyesület. A bemutató tanya programjai jól beilleszthetők a tananyagba, szakköri munkába egyaránt. Szakmai segítséget munkánkhoz a Négy Évszak Vadászati és Természetvédelmi Program erdészei, vadászai is adnak. Minden évben elmegyünk a Soroksári Helytörténeti Múzeumba. Elérhető távolságra van tőlünk Ócsa, a Duna-Ipoly Nemzet Park területén – itt is sűrűn megfordulunk. Fontosnak tartjuk az együttműködést a fenntartóval, hivatalos szervekkel, civil szervezetekkel, akik segítik megvalósítani, hogy környezeti nevelési programunk még hatékonyabban működjön. Rendszeres a kapcsolattartás a Dél-Pest Régiója iskoláival, főként a XXI. kerületi Kék Ökosuli Oktatásközponttal.

      Szívesen látogatjuk Budapest múzeumait is, az Állatkertet, a Budakeszi Vadaspark programjai is népszerűek tanítványaink körében. Erősítjük a természet szeretetét, a környezet védelmének fontosságát kirándulásokkal, akadályversenyekkel, terepgyakorlatokkal, hétvégi túrákkal. Hosszú évek óta szervezünk erdei iskolát, nyári táborokat.

          Itt megtanulhatják hogyan lehet a természettel harmóniában élni. Minden feltétel adott ahhoz, hogy a környezeti nevelés megvalósulhasson, mert a programokban rengeteg oktató jellegű és egyben élvezetes foglalkozás található. Környezetvédelmi tevékenységünk koncepciójának kiemelt része a biokert-művelés. Célunk, hogy tanulóink tisztában legyenek a biokert fogalmával, annak kialakításával és művelésével, és a kertészeti alapismeretekkel.

        Hagyományainkat ápoljuk, őrizzük. Minden évben megemlékezünk a „Zöld Napokról” / Egészségvédő – Környezetvédő hét, a Föld Napja, Madarak és Fák Napja, Állatok Világnapja, a Víz Világnapja, Fekete István Nap /. Karácsonykor és Húsvétkor kézműves foglalkozásokat tartunk, ahol természetes anyagokból készítenek ajándékokat szüleiknek a gyerekek. A hagyományokra, a rendezvényekre, az ünnepségekre való örömteli készülődés megmozgatja az egész iskolai közösséget.

         Tanulóink olyan versenyeken indulnak, ahol a környezet és természetvédelem központi téma /Herman Ottó, Kaán Károly verseny, Zöld Szív Ifjúsági Természetvédő mozgalom, környezetvédelmi versenyek/, de iskolai szintű vetélkedőket, akadályversenyeket is szervezünk számukra. Szívesen vesznek részt, és nagyon szép eredményt érnek el tanulóink minden évben a katasztrófavédelmi versenyen. A Duna vízminőségének vizsgálatát rendszeresen végezzük – tehetséggondozó természettudományos szakkör keretén belül, gyakran látogatjuk a szennyvíztisztító telepet, a szeméttelepet és a hulladékégetőt is.

     Az iskolai könyvtárunkban találhatók környezetvédelemmel kapcsolatos könyvek, kiadványok, folyóiratok – ezek számát folyamatosan bővítjük. A gyerekek örömmel tartózkodnak szép könyvtárunkban, könyvtári órák tartásával is népszerűsítjük az olvasás fontosságát, az olvasóvá nevelést. Környezeti nevelésünk kiterjed a testi-lelki egészségnevelésre, részévé válik a személyiségfejlesztésnek.

         Iskolánk tudatosan ápolja és őrzi, folyamatosan bővíti hagyományait. A rendszeresen ismétlődő események, a tudatosan kialakított szokások és jelképek erősítik az iskolához tartozást. Örömmel tölt el bennünket,hogy ÖKO munkacsoportunk folyamatosan bővül, új kollégáink is szívesen kapcsolódnak be a környezetvédő munkánkba.

   

   

  Az elmúlt három év legfontosabb fejlesztései az ökoiskolai munka terén

   

  Pedagógiai Programunkba azóta is olyan programokat építünk be, ami minden gyerek számára élményszerűvé teszi a természettel való ismerkedést, a harmóniára való törekvést és a környezettudatos szemléletet. Életmódjukban a természet tisztelete és szeretete váljék meghatározóvá.

  1.        Nagy örömünkre szolgált, hogy az elmúlt három évben tovább szépült és megújult az iskolaépületünk,

  -           -  bejárati ajtók cseréje történt,

   -           - felújították, biztonságosabbá tették lépcsőinket,

   -          -  nyílászárókat cseréltek az alsó szárnyon,

   -           - víztakarékos berendezéseket szereltek fel – wc-tartályokat cseréltek,

   -           - hagyományos fénycsövek helyett energiatakarékos égők kerültek a termekbe, folyosókra,

   -           -  a vizesblokkok tisztasági festésére már évente sor kerül.

  2.     Gazdagodtunk egy új kerékpártárolóval.

   „Kerékpáros generációk Soroksáron” projekt keretében új kerékpártároló épült az iskolánkban. A kerékpáros közlekedés népszerűsítése érdekében komoly munka kezdődött intézményünkben. Szakköri foglalkozásokon, biciklis tanfolyamokon ismerkedtek meg tanulóink a biztonságos kerékpározás szabályaival.

  3.     A Soroksári Botanikus Kerttel mindig jó kapcsolatot ápoltunk. Új kezdeményezésüknek nagyon örültünk, mert a kerület általános iskolásainak környezetvédelmi versenyt hirdettek. Három éve részt is veszünk ezen a versenyen, alsós és felsős diákjaink is szép eredményeket érnek el.

  4.     A madárvédelem mindig is szívügyünk volt. Egyre több madáretetőt és madáritatót helyezünk ki, tele is vannak kis vendégekkel, kiket rendszeresen etetnek gyermekeink. Udvarunkba költözött egy zöld küllő is, akit nagy becsben tartunk.

  5.     Mindannyian szem előtt tartjuk, hogy környezetünk tisztasága példaértékű. A mindenkori harmadik osztályosok látják el a tisztasági őrjáratot.

  6.      Rendszeresen ellenőrzik a termek és folyosók tisztaságát, az osztályok között verseny folyik, hogy ki nyeri el a legtisztább osztály címet.

  7.    Környezeti nevelésünk fontos része az egészségnevelés.

   Bekapcsolódtunk az „ európai iskolagyümölcs ”programba, melynek célja a napi szükséges vitaminmennyiség bevitele, az egészséges táplálkozás népszerűsítése. Gyermekeink örömmel fogyasztják a minden napra jutó almát.

  8.     Elősegítjük a tanulók egészséges életmódra való nevelését, egészségfejlesztési gondolkozásmódjának kialakulását, legyenek képesek felnőtt korukban is a saját egészségükre vigyázni, azt javítani.

   -          Előadásokat tartunk a gyerekeknek, szülőknek az egészséges életmódról, a környezeti ártalmakról  – előadók,védőnők segítségével.

   -         Folytatjuk drog-prevenciós programunkat.

   -         2009-ben bekapcsolódtunk az UNICEF Kézmosás Világnapja elnevezésű világméretű akcióba – játékos keretek között hívjuk fel a gyerekek figyelmét a kézmosás fontosságára.

  9.     A gyerekeken keresztül a szülőket is próbáljuk meggyőzni az egészséges táplálkozás előnyeiről, biztatjuk gyerekeinket, hogy tízóraira és uzsonnára is gyümölcsöt és zöldséget hozzanak. Sokuknál elértük, hogy dobozban hozzák ennivalójukat, és többen használnak már az étkezéseknél textilszalvétát.

  10.   A szelektív hulladékgyűjtés mára a mindennapok gyakorlatává vált. A folyosókon már aranyos figurákkal ellátott kukák vannak, a naponta keletkező hulladékokat ezekbe a szelektív gyűjtőkbe helyezzük.

   

  Tanulóinkkal igyekszünk elsajátíttatni azokat a képességeket, amelyek elősegítik a természeti és társadalmi környezet zavartalan működését, hogy harmóniában éljenek a természeti és társadalmi környezetükkel. E cél elérése lebeg a szemünk előtt, ennek érdekében végezzük munkánkat, és a jövőben is tulajdonosai szeretnénk lenni az ökoiskolai címnek.