Főmenü

Kezdőoldal
Iskolánk
 • Közzétételi lista
 • Beíratás - Iskolahívogató
  Iskolai étkezés
  Büszkeségeink
  Szép emlékeink, programjaink
  ÖKOISKOLA
  Tehetséggondozás
  Szülőknek ajánljuk
  Galéria
  Archívum
  Biztonságos Iskola
  Határtalanul!
  pályázatok

  Javaslatok leendő első osztályos gyerekek szüleinek Iskolakezdésre mit kell tudni egy leendő elsősnek?

  Javaslatok leendő első osztályos gyerekek szüleinek

  Iskolakezdésre mit kell tudni egy leendő elsősnek?

  Hegyiné S. Hajnalka fejlesztőpedagógus összeállítása:

   

  Nagy lépést és változást jelent egy kis gyermek életében, amikor elhagyja az óvodát és bekerül az iskola világába. Az iskolában a tanórák 45 percesek, ahol 1. osztályban még sok játékkal, mozgással, játékos feladattal, komoly figyelmet igénylő feladattal telnek az órák, de 45 percig követni kell a tanító néni utasításait, együtt kell tudni dolgozni osztálytársaival, vagy önállóan kell tudni tevékenykedni.

  Minden kisgyerek más képességekkel, más előzetes tudással kerül 1. osztályba, ezért tartom fontosnak, hogy ismerjék a szülők azokat az előzetes képességeket, készségeket, amivel egy iskolába lépő átlag kisgyereknek ideális esetben rendelkeznie kellene. Ha úgy gondolják, hogy gyermekünk sok felsorolt területen még nem éri el az iskolakezdéshez szükséges szintet, ne ijedjenek meg! Fejlesztéssel általában a lemaradás behozható. Ehhez szeretnék segítséget nyújtani  a kedves szülőknek összeállításommal.

   

  Beszéd:

  A beszéde érthető, tiszta legyen.

  Megkezdett történetet tudjon befejezni.

  Szövegkörnyezetet tudja értelmezni.

  Mondókákat, rövid verseket képes legyen megtanulni.

  Mesére, történetre feltett kérdésekre tudjon válaszolni. Szavakat tudjon hangokra bontani.

  Szókincse az életkorának megfelelő legyen: (évszakok, hónapok, hét napjai, napszakok, órák, saját neve, testvérei neve, szülők neve, foglalkozása, életkoruk, családi viszonyok ismerete)

  Fejlesztés: meséléssel, beszélgetéssel, történetek befejezésével, játékosan szavak hangokra bontásával

   

  Mozgás:

  Járást, futást, kúszást, mászást, egyensúlyozást, lépcsőn járást, labdadobást és elkapást biztonságosan kivitelezze a gyermek.

  Ceruzát meg tudja fogni, tépni, ollóval vágni, cipőt bekötni, gombot begombolni, cipzárt felhúzni  tudjon.

  Fejlesztés: minél többet mozogjon szabad levegőn, biciklizzen, másszon fára, mászókázzon, hintázzon játsszon labdajátékokat, ugróiskolázzon.

   

  Értelmi fejlődés:

  Mondókákat, rövid verseket képes legyen megtanulni.

  Ismerje a színeket.

  Tárgyakat, élőlényeket tudjon csoportosítani.

  Képes legyen figyelmét 15-20 percig fenntartani.

  Figyelmét képes legyen megosztani: háttérzaj, zene mellett is figyeljen képes legyen munkájára figyelni.

  Legyen bizonyos szintű mennyiségfogalma (jól használja a- kisebb-nagyobb, több-kevesebb fogalmát, igazodjon el az 1-10-ig terjedő számok között.)

  Ismerje a térirányokat (jobb, bal, előtt, mögött, alatt, felett stb.) térben és síkban, és biztosan alkalmazza is őket.

  Meg tudja nevezni a testrészeit, tudja lerajzolni.

  Képes legyen részekből egészet kialakítani pl. puzzle, szétvágott képek összerakása

  Fejlesztés: tanuljanak verseket, mondókákat, számoljanak, beszélgessenek, pakoljanak gombokat, apró tárgyakat, tudatosítsák a térirányokat pl. kézfogással, testrészeket tükör előtt gyakorolják, rakjanak össze szétvágott képeket.

  Ösztönözzék a gyereket, hogy mondjon el máshol (otthonon kívül) hallott, látott dolgokat, történeteket.

   

  Szocializációs képességek:

   Képes legyen társaival és az őt körülvevő felnőttekkel együttműködni tevékenységek végzésében.

  Kellő önbizalommal rendelkezzen, önértékelése reális legyen.

  A társas érintkezés, az alapvető egészségügyi és udvariassági szabályokat ismerje és tartsa be, és másokat is figyelmeztessen azok betartására.

  Képes legyen elfogadni, hogy vágyai, kívánságai nem azonnal, később, vagy egyáltalán nem teljesíthetőek.

  Fejlesztés: sokat dicsérjék a gyereket, de hibáinál figyelmeztessék. Csináljanak együtt programokat, és beszélgessenek  a társas kapcsolatok szabályairól.

  A családban az elvárásokat egyértelműen, határozottan fogalmazzák meg, és tartassák is be a gyermekkel. A következetes szülői szabályok betartatása biztonságot, védelmet nyújt a gyermek számára. (Ez a szülőnek nem mindig könnyű, de hosszú távon megéri!)

   

   

  Pszichés alkalmasság (érzelmi-akarati képességek):

   A rábízott feladatokat végezze el, tevékenységeit nem hagyja félbe.

  Érezzen együtt másokkal, érzelmeit ismerje fel és tudja kifejezni, lehetőség szerint képes   legyen a megoldások keresésére.

   Képes legyen kapcsolatot teremteni és fenntartani a kortársaival és az őt körülvevő felnőttekkel.

  Fejlesztés:  Együttérző családi környezet, példamutatás, Agressziómentes játékok, társasjátékok, labdajátékok tanítása, együtt játszás a gyermekkel.

  Minél kevesebb elektronikus eszköz: okos telefon, számítógép, stb használata.